Tietoa tanssi-liiketerapiasta

Mitä tanssi-liiketerapia on?

Vaikuttavat tekijät:

  • Kehon ja mielen yhteys
  • Kehotietoisuuden kehittäminen
  • Luova ja symbolinen työskentely
  • Kognitiivisen, emotionaalisen ja somaattisen yhdistäminen
  • Asiakaslähtöinen työskentely

Tanssi-liiketerapia on kehollinen luovan terapian muoto, jossa keskeistä on mielen ja kehon yhteys. Mielenterveyden haasteet oireilevat usein kehollisesti kipuina, sairauksina ja lihasjännityksenä. Tunteet ovat ennen kaikkea somaattisia aistimuksia, jotka kertovat meille itsestämme ja voinnistamme. Toisin kuin perinteisessä psykoterapiassa, tanssi-liiketerapiassa käytetään puhumisen ohella hyväksi erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuten hengitys- ja rentoutumisharjoituksia, liikeimprovisaatiota, leikkiä sekä kehotietoisuusharjoituksia. Terapiassa voidaan työskennellä myös symbolisesti kuvan, sanan ja liikkeen keinoin.

Tanssi-liiketerapiassa tärkeintä on asiakkaan kokonaisvaltainen hoitaminen ja hänen omien toiveidensa, vahvuuksiensa sekä tarpeidensa kuunteleminen. Näiden perusteella terapeutti ja asiakas tai asiakkaan omainen sopivat hoidon kulusta ja tavoitteista. 


Kenelle tanssi-liiketerapia sopii?

Kehollinen tanssi-liiketerapiatyöskentely sopii kaikille, jotka haluavat tutustua itseensä ja kehoonsa paremmin. Aikaisempaa tanssi- tai liikuntataustaa ei tarvita. Erityisesti lapset ja nuoret sekä henkilöt, joille verbaalinen kommunikaatio on haasteellista, hyötyvät kehollisesta työskentelystä.

Tanssi-liiketerapialla voidaan hoitaa syömishäiriöitä, pakko-oireista häiriötä, traumaperäistä stressiä, masennusta, ahdistusta jne. Tanssi-liiketerapia voi auttaa myös tapauksissa, joissa uupumus ja stressi ovat heikentäneet toimintakykyä. Asiakkaat, joilla on esimerkiksi autisminkirjo, kehitysvamma tai muita neuropsykiatrisia oireita, voivat hyötyä kehollisesta terapiasta, jossa puhuminen ei ole keskiössä.

Tanssi-liiketerapiasta saa apua mm. minä- ja kehonkuvan kehittämiseen, tunteiden säätelyyn ja ilmaisuun, vuorovaikutuksen haasteisiin, erilaisiin psyykkisiin (esimerkiksi masennus, ahdistus, stressi) ja psykosomaattisiin oireisiin, kuten lihasjännitys ja erilaiset kiputilat. 

Tanssi-liiketerapia sopii:

  • Masennukseen
  • Ahdistukseen
  • Syömishäiriöihin
  • Stressi- ja uupumusoireisiin, myös traumaperäinen
  • Kun verbaalinen kommunikointi on haasteellista