Nepsy-valmennus

Ratkaisukeskeinen valmennus

Suomenlapinkoira Ruska
Suomenlapinkoira Ruska

Mitä on nepsy-valmennus?

Nepsy-sana viittaa neuropsykiatrisiin oireisiin ja diagnooseihin, joita ovat mm. autisminkirjo, AD(H)D, Touretten syndrooma ja erilaiset aistiyliherkkyydet. Nepsy-valmennus on asiakaslähtöistä, käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä. Valmentaja ja asiakas yhdessä kartoittavat asiakkaan elämäntilanteen, haasteet, joihin asiakas toivoo tukea, ja tavoitteet, joiden avulla elämänlaatua ja kokonaisvaltaiasta hyvinvointia on mahdollista parantaa. 

Kenelle nepsy-valmennus sopii?

Nepsy-valmennus sopii kaikille, joilla on kiinnostusta ja halua työstää elämän solmukohtia riittää. Valmennuksesta voivat hyötyä erityisesti ihmiset, joilla on nepsy-oireiden tai -diagnoosin johdosta haasteita elämän hallinnassa, toiminnan ohjauksessa tai itsesäätelyssä. Valmennus räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Valmennuksessa oleellista on tavoitteiden määritys ja niiden työstäminen. Valmennuksen aikana ja sen jälkeen arvioidaan asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden toteumista. Valmennuksesta voivat hyötyä lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja pariskunnat. 

Eläinavusteinen ja luontoavusteinen valmennus

Tunne keho mieli-terapia tarjoaa eläinavusteista nepsy-valmennusta, jossa valmentajan työparina toimii suomenlapinkoira, Ruska (syntynyt 13.8.2021). Rauhallinen, tunneherkkä ja ihmisläheinen Ruska harjoittelee, miten toimia ihmisen työkaverina eläinavusteisessa valmennuksessa. Jotkut asiakkaat hyötyvät eläimen rauhoittavasta ja toisaalta innostavasta läsnäolosta. Asiakkaan kanssa voidaan yhdessä sopia Ruskan osallistumisesta mikäli sen katsotaan tukevan ja hyödyttävän asiakasta tämän valmennusprosessissa. 

Nepsy-valmennusta voidaan toteuttaa etänä, vastaanotolla, asiakkaan kotona tai luontoavusteisesti ulkona liikkuessa. Luonnossa olo tutkitusti rauhoittaa ja edistää läsnäolo, jolloin vaikeiden asioiden käsitteleminen helpottuu.