Tietoa terapeutista

Kuka minä olen?


Tanssi-liiketerapeutti

Erityisluokanopettaja

Nepsy-valmentaja

Joogaopettaja

Hei, olen Meri, tanssi-liiketerapeutti, erityisluokanopettaja ja nepsy-valmentaja. Olen tanssin ja joogan kautta kokenut, miten tärkeä merkitys kehollisuudella on henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Rakkauteni teatteriin ja tanssiin johti taideopintoihin Englannissa, missä tutustuin luovien menetelmien sekä kehollisuuden hyödyntämiseen terapeuttisessa työskentelyssä. Valmistuin Rotterdamin Codarts-taidekorkeakoulusta tanssi-liiketerapian maisteriksi vuonna 2019. Tutkin gradussani turvallisen tilan merkitystä terapiassa. Olen työskennellyt mm. erityislasten sekä syömishäiriöistä toipuvien asiakkaiden kanssa. Palasin Suomeen vuonna 2020 opettamaan autismikirjon oppilaita. Olen suorittanut Suomen tanssiterapiayhdistyksen järjestämän koulutuksen masentuneiden asiakkaiden ryhmämuotoisesta hoidosta. Vuonna 2022 aloitin nepsy-valmentajan opinnot.

Työskentelen asiakaslähtöisesti, sillä asiakas on oman elämänsä tärkein asiantuntija. Terapiassa tärkeää on turvallinen tila, joka mahdollistaa vaikeidenkin asioiden esille tuomisen lämpimässä ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Nuorten asiakkaiden kanssa työskennellessäni teen yhteistyötä muun perheen kanssa. Käytän terapiassa kehollisen ilmaisun lisäksi myös muita asiakkaalle sopivia ilmaisun keinoja, kuten kuvataidetta ja kirjoittamista.